Close

જીલ્લાની વેબસાઇટ નું લોકાર્પણ

પ્રકાશિત તારીખ : 27/07/2018

કલેકટર અને ડી.એમ. શ્રી આયુષ ઓક, આઇ.એ.એસ. દ્વારા અમરેલી જીલ્લાની વેબસાઇટનું 27/07/2011 ના રોજ શુભાંરભ કરવામાં આવેલ છે.

website inauguration image