Close

વિભાગો

વિભાગો

સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ લેન્ડ રેકર્ડઝ
ડીસ્ટ્રીક્ટ ઇન્સ્પેક્ટર લેન્ડ રેકર્ડઝ
સિટી સરવે કચેરી
જીલ્લા પુરવઠા કચેરી
જીલ્લા આયોજન કચેરી
જીલ્લા ચુંટણી કચેરી
જીલ્લા મધ્યાન ભોજન કચેરી