Close

સમાચાર અને અપડેટ્સ

ફિલ્ટર:
website inauguration image

કલેકટર અને ડી.એમ. શ્રી આયુષ ઓક, આઇ.એ.એસ. દ્વારા અમરેલી જીલ્લાની વેબસાઇટનું 27/07/2011 ના રોજ શુભાંરભ કરવામાં આવેલ છે.

વિગતો જુઓ
Circuithouse
સર્કિટ હાઉસ ઉદ્ઘાટન

પ્રકાશિત : 24/07/2018

માનનીય પ્રભારી મંત્રીએ 14/07/2018 નારોજ અમરેલી ખાતે નવા સર્કિટ હાઉસ મકાનનું ઉદ્ઘાટન કર્યું

વિગતો જુઓ